پیامک انبوه
پیامک انبوه صوتی
خرید محصولات و خدمات
پشتیبانی کاربران
پیشنهادات وانتقادات
قوانین وب سایت
تماس با ما

شركت "پرشيا فاوا گسترش" با نام "پرشيا انرژي گسترش" در مردادماه سال 1382 بر اساس سياست‌هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مبني بر احالة وظايف تخصصي سازمان به شركت‌ها و توسعه ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، به‌منظور ادامة فعاليت‌هاي مديريت انرژي و محيط زيست مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا) با مشاركت بخش خصوصي تاسيس شد.
اين شركت مأموريت خود را انجام مطالعات و ارائه خدمات مشاوره و مهندسي در زمينه‌هاي انرژي، محيط زيست و مديريت تعيين نمود و بر آن شد تا با تلفيق توانايي‌هاي خود در زمينه‌هاي مديريت و مهندسي و با اتكا به تجربيات گذشته، به عنوان مشاور تأييد صلاحيت شده در زمينه مميزي انرژي و ارائه خدمات مهندسي در بهينه‌سازي انرژي در صنعت توسط سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور و سازمان بهره‌وري انرژي ايران و مشاور انحصاري و تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در زمينه انرژي‌هاي نو و تجديدپذير، خدمات مفيدي را به بخش‌هاي انرژي و صنعت كشور ارائه نمايد.

" شركت پرشيا فاوا گسترش با تكيه بر تجارب غني خود، افتخار دارد تا در كنار شما به مثابه دهها سازمان، كارخانه و شركت‌هاي معظم در پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در فازهاي مشاوره، اجراء يا نظارت بر اجراء قرار يابد."
سوده شهروزی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)