ثبت نام

متن قابل تغییر از مدیریت
وارد کردن کد فعال سازی

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز عبور :
ایمیل :
نام ونام خانوادگی:
موبایل :
پکیج :

مسئولیت کلیه متون و محتوای پیام‌های ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خریدار می‌باشد و فروشنده از هرگونه ادعا، خسارت و یا شکایتی اعم از حقوقی و کیفری از طرف هر شخص و حقوقی دراین‌ارتباط مصون و مبری می‌باشد. چنانچه مشکلاتی در این راستا برای فروشنده ایجاد گردد علاوه بر جواز غیرفعال نمودن سرویس موضوع قرارداد برای فروشنده، خریدار مسئول جبران خسارت خواهد بود. بدیهی است فروشنده راسا می‌تواند با ضبط و وصول تضمین نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید و هیچ گونه اعتراضی از طرف خریدار مسموع نمی باشد.

مسئولیت ایجاد امنیت در سمت گره‌های متعلق به خریدار، کاملاً متوجه و به عهده خریدار است و هیچ‌گونه مسئولیتی دراین‌رابطه متوجه فروشنده نمی‌باشد.

درصورتی‌که فروشنده ناگزیر به وضع محدودیت‌هایی در زمان‌بندی انتقال پیامک‌های مربوط به خریدار به علت به‌روزرسانی و یا اعلام مشکلات یا شرایط بحرانی از سوی شرکت‌های اپراتور تلفن همراه کشور و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی گردد، خریدار ضمن پذیرش شرایط بروزیافته، متعهد به رعایت زمان‌بندی مذکور می‌باشد.

خریدار مجاز به ارسال پیامک به‌صورت ناشناس نمی‌باشد همچنین متعهد است هویت شخص ارسال‌کننده پیامک را اعم از حقیقی و حقوقی احراز نماید تا در مواقع لزوم، امکان شناسایی و معرفی وی به مراجع ذی‌صلاح وجود داشته باشد.

تبصره  1- پیام ناشناس پیامی است که گیرنده پیام در زمان دریافت، قادر به شناسایی هویت فرستنده پیامک نباشد.

تبصره 2- کلیه مسئولیت و عواقب ارسال پیامک ناشناس که نتیجتاً باعث واردآمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشور و یا سایر مراجع ذی‌صلاح قانونی به فروشنده گردد، به طور کامل به عهده و متوجه خریدار بوده و متعهد به جبران آن می‌باشد. بدیهی است فروشنده راسا می‌تواند با ضبط و وصول نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید و هیچ گونه اعتراضی از طرف خریدار مسموع نمی‌باشد.

خریدار متعهد به رعایت ضوابط، استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی شرکت ارتباطات سیار که به شکل کتبی از طرف فروشنده به وی ابلاغ می‌شود، است.

خریدار متعهد به رعایت کلیه قوانین موضوعه کشور خصوصاً قوانین مربوط به امنیت اینترنت، سیستم‌های اطلاعاتی کامپیوتر PRS و محرمانگی اینترنت است. در صورت احراز عدم رعایت موارد مذکور علاوه بر جواز غیرفعال نمودن سرویس موضوع قرارداد برای فروشنده، خریدار در برابر مراجع ذی‌صلاح، اشخاص ثالث و فروشنده مسئول و پاسخگو خواهد بود.

خریدار در ارسال پیام‌های خود نباید از Headerهای فریبنده جهت مخفی نمودن تجاری بودن یا هویت فرستنده و همچنین از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراه‌کننده استفاده نماید، در صورت احراز مراتب علاوه بر جواز غیرفعال نمودن سرویس موضوع قرارداد برای فروشنده، خریدار متعهد به پاسخگویی و عندالاقتضا جبران خسارت می‌باشد. بدیهی است فروشنده راسا می‌تواند با ضبط و وصول نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید و هیچ گونه اعتراضی از طرف خریدار مسموع نمی‌باشد.

صراحتاً به اطلاع خریدار رسانده شد که اعلام سرشماره‌های 3000 متعلق به فروشنده در شبکه‌های ماهواره‌ای چه به‌صورت مستقیم توسط خریدار و چه به‌صورت غیرمستقیم توسط مشتریان خریدار ممنوع می‌باشد و در صورت اعلام، علاوه بر جواز غیرفعال نمودن سرویس موضوع قرارداد توسط فروشنده، خریدار مسئولیت عواقب کیفری و حقوقی و پاسخگویی در مراجع قضایی و امنیتی موضوع را به عهده خواهد گرفت. مضافاً خریدار مسئول جبران خسارات احتمالی وارده ناشی از عدم رعایت موضوع فوق به فروشنده می‌باشد. بدیهی است فروشنده راسا می‌تواند با ضبط و وصول نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید و هیچ گونه اعتراضی از طرف خریدار مسموع نمی باشد.

خریدار متعهد گردید محدودیت‌های شبکه و SMS-Center را در ارائه سرویس‌ها در نظر بگیرد.

خریدار متعهد گردید پاسخ‌گوی مخاطبین مشتریان/ مراجعین خود و پذیرای کلیه مسئولیت‌های مشتری‌مداری باشد و فروشنده مصون و مبری از هرگونه مسئولیت می‌باشد.

مسئولیت کلیه آثار سوء ناشی از ارسال پیام‌های خریدار برای مشتریان و جبران تمامی خسارت در مقابل کلیه دستگاه‌های بازرسی و نظارتی، به عهده خریدار می‌باشد و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه فروشنده نمی‌باشد. بدیهی است فروشنده راسا می‌تواند با ضبط و وصول نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید و هیچ گونه اعتراضی از طرف خریدار مسموع نمی‌باشد.

فروشنده مجاز به مانیتورینگ پیام‌های خریدار می‌باشد و همچنین در صورت لزوم و یا بنا به ‌درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط، نسبت به آشکار نمودن پیام‌ها و/ یا مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به کاربران اقدام نماید.

خریدار حق واگذاری موضوع قرارداد را تحت هیچ عنوان و شرایطی ولو به وکالت یا نمایندگی یا مشارکت یا هر عنوان دیگری به‌غیر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) را ندارد. در صورت احراز مراتب علاوه بر جواز غیرفعال نمودن سرویس موضوع قرارداد برای فروشنده، خریدار مسئول جبران خسارات و ضرر و زیان‌های وارده طبق تشخیص فروشنده می‌باشد. بدیهی است فروشنده راسا می‌تواند با ضبط و وصول نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید و هیچ گونه اعتراضی از طرف خریدار مسموع نمی‌باشد.

محتوای پیام ارسالی می‌بایست با هریک از اصول 5گانه زیر مطابقت داشته باشد:

  • با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛
  • باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛
  • مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛
  • به اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛
  • با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛

در راستای پیروی از تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به صورت‌حساب‌های خریدار جهت واریز به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور  9% مالیات و عوارض ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

باتوجه‌به بند «ی» تبصره «6» قانون بودجه سال 1401 مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، از تاریخ 01/01/1401 به قیمت هر پیامک ارسالی، مبلغ 30 ریال افزوده می‌گردد.

پس از انجام شارژ، مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده و تبصره 6 قانون بودجه از شارژ خریدار کسر می‌گردد.

تعهد خریدار به ارسال یک پیامک ( SMS ) به عنوان تست برای خود پیش از ارسال نهایی برای گروه‌های خود؛  

پیام‌ها و اطلاعات تماس خریدار کاملا به صورت محرمانه نگهداری می‌شوند و فروشنده در حفظ آنها تمام مساعی خود را خواهد نمود.

ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و صحیح در تکمیل فرم اشتراک و متعاقبا لزوم اصلاح اطلاعات شخصی در صورت تغییر توسط خریدار؛

ضرورت حفظ و نگهداری اطلاعات و عدم ارائه نام کاربری به شخص ثالث توسط خریدار. جهت پیشگیری از مشکلات و عواقب احتمالی که مسئولیت کامل آن با شخص خریدار خواهد بود و فروشنده در این باره مسئولیتی ندارد.

ممنوعیت ارسال هرگونه پیام غیرقانونی و خلاف شئونات اخلاقی و مذهبی اعم از پیام های سیاسی، امنیتی، غیر اخلاقی، توهین آمیز به مقامات و هرنوع تشویق به اغتشاش و اعمال خلاف قانون، توهین، فحاشی ، افترا، توهین به مقدسات پیروان ادیان آسمانی، آزار و اذیت و هرگونه تجاوز به حریم اشخاص از طریق پنل موضوع قرارداد؛ 

عدم ارسال پیامک هایی نظیر" برنده شدن جایزه در بانک " به اشخاص ثالث حتی با انگیزه مزاح

 کد امنیتی :